Honda HR-V dán phim 3M full xe

Honda HR-V dán phim 3M full xe

Honda HR-V dán phim 3M full xe

15:34 - 02/06/2021

Dán phim cách nhiệt 3M tại Biên Hòa

Dán phim cách nhiệt 3M tại Biên Hòa, Đồng Nai

 

Phim được dán trong phòng kín chống bụi

Sau khi dán khách hàng sẽ được test phim qua đèn hồng ngoại

Dán logo của 3M